Fackförbund

Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

ST är facket för dig som arbetar i en statlig verksamhet på någon av Sveriges cirka 400 myndigheter, på universitet och högskolor, på regeringskansliet, i stiftelser och kulturinstitutioner.

Engagerade medlemmar i ett engagerat fackförbund!

Arbete i någon av statens verksamheter ställer särskilda krav på både kompetens och förändringsvilja. ST:s motto ”en arbetsplats – en fackförening” något som ger både samhörighet och styrka. Oavsett vilken utbildning, befattning eller arbetsuppgift du har så är ST den bästa partnern för dig! På fler än 5 000 arbetsplatser finns över 9 000 av ST:s förtroendevalda ombud vid din sida. ST ser ombuden som ambassadörer och rådgivare, de som på plats ger dig den vägledning och det stöd du behöver.

ST:s satsar på din utveckling och erbjuder dig som är medlem både professionella karriärcoacher, chefs- och ledarskapsutveckling samt ett stort utbud av kompetenshöjande utbildningar.

Farmaciförbundet

Farmaciförbundet

Farmaciförbundet är facket för dig som jobbar inom farmacibranschen, till exempel på ett apotek, inom hälso – och sjukvården, i läkemedelsindustrin och inom hälsokosten.

Farmaciförbundet är farmacibranschens heltäckande fackförbund som står öppet för alla i branschen, de är partipolitiskt helt obundna och är en del av TCO. Farmaciförbundets uppgift är att stå på arbetstagarnas sida och utveckla arbetslivet så att medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga och sociala intressen alltid tillvaratas. Farmaciförbundet är en Fair Union vilket bland annat innebär att de strävar efter en god etik, att göra affärer med företag som har ett kollektivavtal och som står för att produkter och tjänster produceras med hänsyn till människor och miljö.

Finansförbundet

Finansförbundet

Finansförbundet är facket för dig som är anställd och arbetar inom finansbranschen.

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom områdena bank och finans. Finansförbundet organiserar alla de som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning, men inga andra områden. Finansförbundet är partipolitiskt helt obundet och du hittar dem överallt – från den stora banken med flera tusen anställda till det lilla mäklarföretaget med en mer nischad verksamhet.

FTF

Arbetar du i försäkringsbranschen då är det FTF du ska vara medlem i

Arbetar du i försäkringsbranschen då är det FTF du ska vara medlem i, oavsett yrke, befattning och utbildning. FTF organiserar hela arbetsplatser och har medlemmar inom en del olika yrkeskategorier. FTF är det enda fackförbund som är specialiserat på försäkringsbolag, närstående banker och försäkringsmäklare. FTF kan branschen och du får snabbt den rätta hjälpen och bästa råden när du vänder dig till dem. FTF vill vara medlemmarnas partner i arbetslivet och bidra med trygghet, utveckling och arbetsglädje. FTF har över 12 500 medlemmar.

Försvarsförbundet

 

Försvarsförbundet är facket för dig som arbetar inom försvaret

Försvarsförbundet är facket för dig som arbetar inom försvaret eller inom ett närstående verksamhetsområde.

Försvarsförbundets medlemmar finns inom försvarsnära myndigheter och andra arbetsplatser med en anknytning till försvaret. Medlemmar finns inom alla yrkeskategorier, och som specialister tillvaratar de deras intressen. Försvarsförbundet finns där medlemmarna finns och kan därför på kort tid ge svar på dina frågor och snabbt gå från ord till handling. Kompetensutveckling, trygghet, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö är fyra frågor de brinner för. Försvarsförbundet arbetar hårt för att deras medlemmar ska få det bättre på jobbet och få ett bättre liv.

Journalistförbundet

Journalistförbundet

Journalistförbundet är fackförbundet för dig som är journalist, anställd, såväl som frilansjournalist, vid ett svenskt eller i Sverige verksamt massmedium.

Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för över 18 000 journalister vid ett svenskt eller ett i Sverige verksamt massmedium. Som fackförbund ska Journalistförbundet ta tillvara journalisters fackliga, ekonomiska, sociala intressen och som yrkesförbund se efter ideella intressen samt verka för en god yrkesetik.

Lärarförbundet

Lärarförbundet

Lärarförbundet är facket för lärare och skolledare i alla skolformer, studie- och yrkesvägledare och lärarstudenter – i Lärarförbundet är det självklart att de hör ihop. Och att de verkar bäst i ett gemensamt fackligt yrkesförbund.

Sedan 2011 ingår SFHL, fackförbundet för lärare samt rektorer på folkhögskolor, i Lärarförbundet.

Polisförbundet

Polisförbundet är facket för den som utbildar sig till polis eller jobbar som polis

Polisförbundet är facket för den som utbildar sig till polis eller jobbar som polis i Sverige.
Polisförbundet organiserar cirka 97 procent av alla yrkesverksamma poliser i Sverige. Deras 18 500 medlemmar inkluderar även studerande vid polisutbildningen. Polisförbundet arbetar för att skapa goda arbets- och lönevillkor för Sveriges hårt arbetande poliser. De driver arbetsmiljöfrågor, till exempel utrustnings- och skyddsfrågor samt påverkar beslutsfattare på olika nivåer i frågor som rör dig som polis.

SLF

SLF

Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF, är fackförbundet för tjänstemän inom Grön Sektor. De organiserar tjänstemän inom Lantbruk, Virkesmätning, Golf, Naturbrukgymnasier, Studiefrämjandet, Jägareförbundet samt Ungdomsverksamhet med flera. SLF är det förbund som kan förhållandena inom den sektorn.

Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF, hjälper medlemmarna att skriva bra individuella anställningsavtal, driver arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor och ger rådgivning samt stöd vid förhandlingar. Som tjänstemannaförbundet inom Grön Sektor är de branschkunniga och uppdaterade och kan ge en riktigt professionell hjälp. Deras avtal är anpassade till ditt arbete. SLF har också bra försäkringar, bland annat en kostnadsfri inkomstförsäkring vid arbetslöshet som täcker upp till 80% av lönen. Du kan alltid snabbt nå dem och deras a-kassa. SLF är det lilla förbundet med de stora möjligheterna.

SYMF

SYMF är facket för dig som är yrkesmusiker eller yrkessångare

SYMF är facket för dig som är yrkesmusiker eller yrkessångare.

Symf:s drygt 2 100 medlemmar arbetar huvudsakligen i symfoniorkestrar, på operahus, länsteater- och länsmusikavdelningar, musikteatrar samt privatteatrar. Alla förtroendeposter inom fackförbundet innehas av professionella musiker och sångare vilket ger en samlad branschkunskap som nog torde vara unik.

Vision

Vision är det i Sveriges ledande fackförbundet

Vision är det i Sveriges ledande fackförbundet för offentligt samt privat anställda med anknytning till kommun, landsting och kyrka.

Som medlem i fackförbundet Vision får du stöd i din utveckling i arbetslivet, bland annat när det gäller din lön, karriär och yrkesfrågor. I deras karriärpaket ingår till exempel en personlig karriärcoachning, hjälp med att skriva CV och en träning inför anställningsintervjun.

En av marknadens bästa inkomstförsäkringar ingår även den i ditt medlemskap.

Vision är en Fair Union – vilket innebär ett schyst fackförbund. Som medlem i Vision är du även med och tar ett globalt ansvar. Vision påverkar genom att vara med där besluten fattas och de stödjer även sina kolleger i andra länder att jobba för utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter.

Teaterförbundet

Teaterförbundet

Teaterförbundet är fackförbundet för dig som arbetar eller är student inom scen- och mediebranschen. Teaterförbundets medlemmar är yrkesverksamma upphovsmän, artister, teknisk och administrativ personal inom scenkonst, film, radio, TV samt bio. De organiserar studenter, anställda (oavsett anställningsform) och egenföretagare.

Teaterförbundets huvuduppgift är att i ett kollektivavtal med arbetsgivarna försäkra sig om att medlemmarna får så bra löner och anställningsvillkor som möjligt.

Teaterförbundet bevakar också de medverkandes rätt till en ersättning när inspelningar (filmer, skivor, TV-program mm) används i andra sammanhang än vad den ursprungliga ersättningen avsåg, det vill säga upphovsrättsliga frågor.

Andra viktiga områden för förbundet är bransch- och yrkesfrågor, kultur- och mediepolitik.

TULL-KUST

TULL-KUST

TULL-KUST är facket för dig som arbetar inom tullverket och kustbevakningen.

TULL-KUST består av drygt 2 500 tjänstemän anställda inom tullverket och kustbevakningen. Deras grundläggande fackliga mål är en bra lön och en rättvis fördelning av lönemedel, anställningstrygghet, meningsfulla arbetsuppgifter, en god personalutveckling, en bra arbetsmiljö samt kortare livsarbetstid.

Unionen

Unionen

Unionen är fackförbundet för dig som både vill öka tryggheten och dina utvecklingsmöjligheter inom det privata arbetslivet. Med deras förhandlingshjälp och inkomstförsäkring kan du känna dig lite lugnare i oroliga tider. Ska du löneförhandla bidrar fackförbundet med statistiken och argumenten. Och när du vill ta nästa steg så har du tillgång till karrärcoach, cv-granskning och en del andra smarta tjänster som hjälper dig vidare i din karriär. Dessutom gör Unionens kollektivavtal att du inte själv behöver förhandla om olika saker såsom övertidsersättning, pensionsinbetalningar och uppsägningstid.

Vårdförbundet

Vårdförbundet

Vårdförbundets medlemmar arbetar och utvecklar vården, från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. Medlemmarna är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor med flera.

Vårdförbundet är din partner genom hela ditt verksamma yrkesliv och karriär. Du kan fortsätta vara medlem hos dem även när du blir chef, forskare, arbetar som utvecklare eller till och med när du startar ett eget företag.

Den kunskap som medlemmarna i Vårdförbundet står för är betydelsefull för alla människor och avgörande för en väl utvecklad modern välfärd. De vill se ett samhälle där det finns förutsättningar för alla att ha en god hälsa. De vill se en vård som är baserad på hälsa och helhet och där individens egna behov står i centrum. Och de vill se ett hållbart arbetsliv där medlemmarna i Vårdförbundet alltid är rätt värderade och har de allra bästa arbetslivsvillkoren.