Vad är ett kollektivavtal värt för mig som arbetsgivare?

När du ska rekrytera är det en styrka att kunna erbjuda alla de förmåner som ingår i ett kollektivavtal. Ett företag som har kollektivavtal anses ofta mer seriöst än ett företag utan kollektivavtal, och vid olika typer av upphandling är kollektivavtal ofta ett krav.

Vad är ett kollektivavtal värt för mig som arbetsgivare?

Blir du medlem i en arbetsgivarorganisation och tecknar kollektivavtal får du:

  • Färdigförhandlade anställningsvillkor. Du kommer inte att behöva förhandla om villkoren på arbetsplatsen varje gång du anställer.
  • En mycket förmånlig pensionsförsäkring till dina anställda. Du behöver inte administrera olika privata tjänstepensioner, och pensionsförsäkringen är mycket mer förmånlig än de privata alternativen för dina anställda. Det kan skilja mer än en halv miljon kronor för den anställde i pension.
  • Förhandlingsstöd. Om du som arbetsgivare behöver minska på antalet anställda får du hjälp med förhandlingar, varsel, turordningslista och alla andra rutiner av arbetsgivarorganisationen så att det blir rätt från början. Skulle någon uppsagd stämma företaget företräder arbetsgivarorganisationens jurister utan extra kostnad. De som blir uppsagda får också stöd och ekonomisk ersättning från Trygghetsrådet.
  • Aktuell branschinformation.
  • Tillgång till avtalstolkningar och juridisk expertis. Skulle det uppstå en tvist mellan dig och någon av dina anställda så hanteras detta mellan arbetsgivarorganisationen och den fackliga organisationen. Det är betydligt enklare och mindre kostsamt än att anlita advokat.

Här hittar du några av de största arbetsgivarorganisationerna i Sverige:

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket

För myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området.

IDEA Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer.

IDEA

Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer.

KFO För kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser

KFO

För kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser.

SKL - Sveriges kommuner och landsting

SKL – Sveriges kommuner och landsting

Arbetsgivar- och intresseorganisation för landets kommuner, landsting och regioner.

Svenskt Näringsliv. För små, medelstora och stora företag.

Svenskt Näringsliv

För små, medelstora och stora företag.

Hur får jag som arbetsgivare ett kollektivavtal?

  • Bli medlem i en arbetsgivarorganisation så får du ett gällande kollektivavtal direkt.
  • Vill du inte bli medlem i en arbetsgivarorganisation kan du teckna ett avtal med ett fackförbund. Hitta ditt förbund här.