Om föräldralön

Visste du att du genom kollektivavtalet på din arbetsplats kan få ut 90 procent av din lön vid en föräldraledighet. Det gäller alla anställda. På så sätt kan även du med en hög lön stanna hemma utan att plånboken känns tunn.

Om föräldralön

TCO-förbunden har hundratals kollektivavtal för olika branscher och nästan alla ger en rätt till föräldralön från arbetsgivaren. Du som är anställd i offentlig sektor eller på ett företag som har kollektivavtal har därför rätt till 90 procent av din lön i ersättning under några månaders föräldraledighet. Många par säger att de inte delar lika på föräldraledigheten av ekonomiska skäl, men på arbetsplatser som har ett kollektivavtal gäller att även den som tjänar mer än Försäkringskassans tak får ut 90 procent av sin lön genom föräldralönen i kollektivavtalet. Nedan hittar du några sifferexempel på Föräldralönen.

Ta reda på vad som står i det kollektivavtal som gäller på din egen arbetsplats

Det gäller alltså att ta reda på vad som står i det kollektivavtal som gäller på din egen arbetsplats. Om du arbetar på ett mindre företag så säg till att du vill ha ut din föräldralön, för alla företag har inte rutiner som gör att den betalas ut automatiskt. Ofta ska man ha arbetat i minst ett år på en arbetsplats innan barnet föds för att det ska gälla.

I en del kollektivavtal krävs det att den anställde har varit anställd i två år för att få två månader med föräldralön, tre år för tre månaders föräldralön och fyra år för fyra månaders föräldralön. I andra kollektivavtal räcker det med ett års anställning för att få sex eller tolv månaders föräldralön.

Föräldralönen kompletterar föräldrapenningen från Försäkringskassan så att de tillsammans motsvarar 90 procent av lönen. Detta gäller även dem som tjänar mer än Försäkringskassans tak på 35 300 kr/månad och inte får 80 procent av sin inkomst i föräldrapenning. De har alltså ännu högre föräldralön från arbetsgivaren genom kollektivavtalet, vilket gör att också de når upp till 90 procent av sin vanliga inkomst. Därför blir det inte ett större inkomstbortfall för familjen även om den som har den högsta inkomsten tar ut sin föräldraledighet.

Garanterad pension

Föräldraledighet är semesterlönegrundande för båda föräldrarna med 120 dagar för varje barn (180 dagar för ensamstående föräldrar). Det innebär att om båda föräldrarna tar ut minst fyra månader var av föräldraledigheten så tjänar de in betalda semesterdagar i fyra månader var. Det förekommer att företag utan kollektivavtal också betalar ut föräldralön om du ber om det, men på dessa företag är det ingen rättighet.

Om du är osäker vad som gäller på din arbetsplats är det här tre bra frågor att ställa:

  1. Hur länge ska jag ha arbetat på arbetsplatsen för att ha tjänat in/ha rätt föräldrarlönen?
  2. Hur många månaders föräldarlön har jag rätt till enligt kollektivavtalet på min arbetsplats?
  3. Kan jag ta ut föräldrarlönen om jag byter arbetsgivare?

Här nedan kan du se exempel på vilken effekt Föräldralönen har i olika fall.

Fem exempel på Föräldralön

Fem exempel på Föräldralön

Marie 30 år

Marie arbetar som handläggare på Banverket. Hon är 30 år och tar ut 12 månaders föräldraledighet. Hennes lön är 28000 kr/månad. Under föräldraledigheten får hon 22400 kr per månad i föräldrapenning från Försäkringskassan och 2800 kr i föräldralön från Banverket tack vare Fackförbundet ST:s kollektivavtal. Sammanlagt blir det 25200 kr/månad i under hela året som hon är föräldraledig. Föräldralönens värde för Marie blir 2800 kr x 12 månader 33600 kr detta år.

Karin 28 år

Karin är förskollärare och har ett kommunalt avtal som Lärarförbundet har tecknat. Hon är 28 år och tjänar 24000 kr/månad. Hon är föräldraledig i 12 månader och får föräldralön från kommunen i tre månader med 2400 kr. Föräldrapenningen från Försäkringskassan är 19200 kr. Hennes totala föräldralön blir 21600 kr i månaden.

Markus 32 år

Markus är privat rådgivare på en bank och är 32 år. Han tjänar 30000 kr/månad och är föräldraledig i 12 månader. Han får föräldralön med 3000 kr/månad genom Finansförbundets avtal under hela året. Det blir totalt 36000 kr i föräldralön utöver föräldrapenningen.

Joakim 29 år

Joakim är ingenjör i ett privat företag, 29 år och tjänar 35000 kr/månad. Han tar ut föräldraledighet i sex månader. Unionens kollektivavtal ger honom föräldralön i fyra månader med 3500 kr/månad. Det blir 14000 kr totalt under föräldraledigheten.

Sara 34 år

Sara är socialsekreterare i en kommun. Hon är 34 år och tar ut sex månaders föräldraledighet. Hennes lön är 28500 kr/månad och SKTF:s avtal ger henne 2850 kr/månad i föräldralön under tre månader. Det blir 8550 kr i föräldralön under hennes ledighet, förutom föräldrapenningen från Försäkringskassan.