Vad är ett kollektivavtal?

Vad är ett kollektivavtal?

Tjänstepension

Just nu pratar vi lite extra om den del av kollektivavtalet som kanske är den allra viktigaste. Den som är värd mest pengar. Nämligen tjänstepensionen. Samtidigt som det är väldigt viktigt, uppfattas det ofta som väldigt tråkigt. Tur är det då att den enklaste lösningen är den bästa.

Tjänstepension

Om kollektivavtalet

Ett kollektivavtal är ett frivilligt avtal mellan din arbetsgivare och facket om anställningsvillkoren på ditt jobb. Det ger dig och dina arbetskamrater en bra grund att stå på när det gäller lön, semester, pension och andra förmåner. Du kan höja din lön ytterligare och få fler förmåner när du förhandlar på egen hand eller med stöd av fackklubben.

Många tar förmånerna på jobbet för givna. Sex veckors semester, ersättning för övertid och extra pengar när du är föräldraledig kanske verkar självklart för dig. Men det är inte självklart. Oftast beror förmånerna på att facket har förhandlat fram ett riktigt bra kollektivavtal som gäller på din arbetsplats.

Facket har förhandlat fram ett riktigt bra kollektivavtal som gäller på din arbetsplats

Andra verkar tycka att ”min arbetsgivare är schyst, jag behöver inte facket.” Och de flesta chefer är hyggliga, men det innebär inte att han eller hon behöver lyssna på dig. Ett kollektivavtal är bindande och skyddar dig mot till exempel lönesänkningar och du har rätt att löneförhandla varje år. Det skyddar också din pension om din arbetsgivare går i konkurs.

Facket har jobbat hårt och länge för att alla som jobbar i Sverige ska ha ett kollektivavtal. Idag har hela 90 procent ett avtal, och facket är på väg att nå sitt mål. Vill du ha kollektivavtal på ditt jobb? Kika här och gå med i facket!

Hur får jag ett kollektivavtal?

Hur får jag ett kollektivavtal?

Om det inte finns ett kollektivavtal på ditt jobb så kan du och dina arbetskamrater enkelt bli medlemmar i facket Facket kan sedan förhandla med din arbetsgivare och ta fram ett avtal som passar just din arbetsplats.

Ni kan även på egen hand föreslå för chefen att ni borde ha kollektivavtal på jobbet. Om företaget blir medlem i en så kallad arbetsgivarorganisation så får ni ett avtal direkt.

Om ni är flera medlemmar i samma fackförbund på ditt jobb kan en av er väljas till arbetsplatsombud. Han eller hon har kontakt med facket och får utbildning. Det ger er inflytande över avtal och företagets utveckling. När det finns kollektivavtal kan facket hjälpa er att bilda en fackklubb som förhandlar med chefen om löner och förmåner.

Du och dina arbetskamrater tjänar på att ha ett kollektivavtal! Och ju fler som är medlemmar i samma fackförbund desto bättre avtal kan facket förhandla fram på er arbetsplats. Hitta ditt förbund här!

Vad är ett kollektivavtal värt?

Vad är ett kollektivavtal värt?

En vanlig summa för TCO-förbundsmedlemmar är 80 000 kronor per år! Vad sägs om 28 000 kronor när du är föräldraledig, 11 000 kronor när du jobbat över och sen 1 800 kronor att träna på gymmet för? Det enda du behöver göra är att jobba på en arbetsplats som har kollektivavtal.

Siffran 80 000 motsvarar värdet av ett kollektivavtal för en person med en lön som är vanlig för medlemmar i TCO-förbunden. Tjänar du mer kan det alltså vara värt mer, långt över 100 000 kronor per år faktiskt.

Här fler kommer exempel på vad ett avtal ger dig:

  • En mycket förmånlig pensionsförsäkring, så kallad ITP, som kan bli minst en halv miljon kronor mer än om din arbetsgivare sparar åt dig i en privat pensionsförsäkring. Och alltså oerhört mycket mer än om din arbetsgivare inte sparar åt dig alls.
  • Pensionspremie även om din lön överstiger 31 813 kronor. Tjänar du mer än 31 813 kronor ger den överstigande delen ingen pension i det allmänna pensionssystemet. Det gör att du riskerar att få en pension som är mindre än hälften av lönen. Därför har fackförbunden inom TCO förhandlat om att den del av lönen som överstiger 31 813 kr ska ge 30 procent i tjänstepensionspremie. Bra va?
  • Om du reser i jobbet, jobbar över eller jobbar på stökiga arbetstider kan du få ersättning för det. Allt syns på ditt lönekonto i slutet av månaden!
  • Är du föräldraledig får du en särskild föräldralön utöver din ersättning från Försäkringskassan.
  • Inflytande över ditt arbete, arbetsmiljön och vilka tider du jobbar.
  • Nästan alla avtal ger dig rätt till löneförhöjning varje år. Du är också skyddad mot lönesänkningar och har rätt att löneförhandla varje år.
  • Skulle olyckan vara framme och du blir långtidssjuk eller skadas på jobbet får du ersättning. Dessutom ingår en livförsäkring i avtalet.
  • Ett antal extra semesterdagar utöver de lagstadgade fem veckorna.
  • Du kan få fart på din karriär med hjälp av kompetensutveckling! Och skulle du bli uppsagd får du också stöd från facket.

Utöver kollektivavtalet ger ett medlemskap i facket dig ytterligare förmåner. Till exempel erbjuder flera förbund en riktigt bra inkomstförsäkring om du skulle råka bli uppsagd. Hitta ditt förbund här!

Exempel på kollektivavtalets värde i kronor

Det finns många olika fackförbund som arbetar med kollektivavtal för olika branscher och yrkeskategorier. Här kommer exempel på värdet av att ha kollektivavtal som Vårdförbundet, Farmaciförbundet, SKTF och Unionen har förhandlat fram.

Lotta Samuelsson, 28 år och receptarie

Medlem i: Farmaciförbundet
Avtalsområde: Apotek
Anställning: Receptarie
Månadslön: 25 450 kronor
Ordinarie arbetstid: 37,5 timmar per vecka
Anställningens längd: Två år

Kollektivavtalets värde per år
Löneökning under året/ny månadslön
Höjning med 3,4 procent ger 26 315 kronor i ny månadslön. Värde under året 10 383 kronor

Arbetstidsförkortning
Veckoarbetstid är 37,5 timmar istället för 40. Dessutom ingår restiden från bostaden till arbete, ca 45 minuter per dag, i veckoarbetstiden. Värde 24 737 kronor per år

Ersättning för obekväm arbetstid
Lotta är schemalagd varannan helg och arbetar pingst-, jul- och nyårsafton. Ersättningen för obekväm arbetstid är 34 920 kronor per år.

Fri läkarvård och delvis fria läkemedel
Värde 700 kronor under året

Försäkringar
Kollektivavtalsförsäkringar, Trygghetsförsäkring för arbetsskada, Tjänstegrupplivförsäkring, Trygghetsrådet, värde 1069 kr per år

Pension
Tjänstepension, så kallad ITP, 4,5 procent av lönen. Värde 13 743 kronor per år

Totalt värde under året: 86 202 kronor per år

Sara Karlsson, 32 år och socialsekreterare

Medlem i: Vision
Avtalsområde: Norrköpings kommun, socialsekreterare
Anställning: Socionom och arbetar som socialsekreterare
Månadslön: 27 000 kronor
Ordinarie arbetstid: 40 timmar per helgfri vecka
Anställningens längd: Fem år

Kollektivavtalets värde per år
Löneökning under året/ny månadslön
Höjning med 3 procent ger 27 810 kronor i ny månadslön. Värde 9 720 kronor

Beredskapsersättning
Värde 10 212 kronor

Övertidsersättning
Sara arbetade 75 timmar övertid under året. Värde 24 540 kronor

Föräldraledighet
Sara har varit föräldraledig i tre månader under året. Hon får föräldratillägg med 10 procent av lönen för denna tid. Värde 8 100 kronor

Försäkringar
Kollektivavtalsförsäkringar, värde 9 108 kronor per år

Pension
Tjänstepension 4, 25 procent av lönen inklusive ersättningar, värde 15 420 kronor per år

Totalt värde under året: 77 100 kronor

Max Bergh, 27 år och projektledare

Medlem i: Unionen
Avtalsområde: Medie- och informationsarbetsgivarna
Anställning: Projektledare inom mediebranschen
Månadslön: 31 385 kronor
Ordinarie arbetstid: 40 timmar per helgfri vecka
Anställningens längd: Tre år

Kollektivavtalets värde per år
Löneökning under året/ny månadslön
Höjning med 3,7 procent ger 32 546 kronor i ny månadslön. Värde 13 935 kronor per år

Övertidsersättning
Max arbetar i genomsnitt 100 timmar övertid per år, varav 70 timmar måndag-fredag klockan 17.00-20.00 och 30 timmar annan tid. Värde 36 449 kronor per år

Föräldraledighet
Max har varit föräldraledig i tre månader under året. Han får föräldratillägg med 10 procent av lönen för denna tid. Värde 10 576 kronor

Försäkringar
Kollektivavtalsförsäkringar, Trygghetsförsäkring för arbetsskada och Tjänstegrupplivförsäkring värde 650 kr per år. Trygghetsrådet, värde 2 636 kr per år

Pension
Tjänstepension, så kallad ITP, 4,5 procent av lönen upp till 31 813 kr. Lön över det beloppet ger ingen pension i det allmänna pensionssystemet, men Unionen har förhandlat fram att den delen som är högre än 31 813 kr ska ge 30 procent i tjänstepensionspremie, värde ca 38 000 kronor per år

Totalt värde under året: 102 246 kronor

Har du 80.000 kronor som du inte vet om?

En vanlig summa för TCO-medlemmar är 80 000 kronor per år! Vad sägs om 28 000 kronor när du är föräldraledig, 11 000 kronor när du jobbat över och sen 1 800 kronor att träna på gymmet för? Det enda du behöver göra är att jobba på en arbetsplats som har kollektivavtal.